Indkaldelse og referater vedrørende årsmøder.

Opdateret 7. juni 2019

Hermed indkaldes til Sportfiskerafdelingens årsmøde 2019.

Mødet foregår Immerkær 42, Rødovre den 18. juni 2019. Vi starter med lidt bespisning kl. 18.00, og ca. kl 19.00 starter selve mødet. For at kunne deltage i bespisningen, skal tilmelding ske til Lars (20213475) eller mail lars.privat@mail.tele.dk, senest 14. juni inden kl. 12.00.

Dagsorden

1. Velkommen og bespisning.

2. Velkommen til Sportsfiskerafdelingens årsmøde.

3. Beretning ved Formanden (Fiskeri).

4. Beretning ved Formanden (Skibet EL-MAS).

5. Uddeling af præmier vedrørende årskonkurrencen 2018.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Fastsættelse af egenbetaling ved fisketure hvortil der ydes tilskud.

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt

Vi vil glæde os til at se Jer.

Eventuelle forslag skal være Formanden i hænde senest 14. juni inden kl. 12.00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hermed indkaldes til Sportfiskerafdelingens årsmøde 2018.

Mødet foregår Immerkær 42, Rødovre. Vi starter med lidt bespisning kl. 18.00, og ca. kl 19.00 starter selve mødet. For at kunne deltage i bespisningen, skal tilmelding ske til Lars (20213475) eller mail lars.privat@mail.tele.dk, senest 14. maj inden kl. 12.00.

Dagsorden

1. Velkommen og bespisning.

2. Velkommen til Sportsfiskerafdelingens årsmøde.

3. Beretning ved Formanden (Fiskeri).

4. Beretning ved Formanden (EL-MAS).

5. Uddeling af præmier vedrørende årskonkurrencen 2017.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Fastsættelse af egenbetaling ved fisketure hvortil der ydes tilskud.

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt

Vi vil glæde os til at se Jer.

Eventuelle forslag skal være Formanden i hænde senest 14. maj inden kl. 12.00