Regler for årskonkurrencen

Regler for årskonkurrencen er som følger:

 

 

Der er taget udgansgpunkt i det tidligere pointsystem som er udarbejdet af Jesper Spettrup.

 

Hvilke fisk giver point?

 

Alle fisk med mindstemål (som skal overholdes i det aktuelle fiskeområde), samt Makrel, Knurhane og Hornfisk, tæller i årskonkurrencen ved arrangerede ture med mindst 5 deltagende medlemmer af IFT afd. S13. Altså tæller fjæsing og sild mm. ikke).

 

Alle pointgivende fisk skal indvejes på enten et skibs officielle vægt,eller anden godkendt vægt. Ved turene på JAWS eller andre af Øresunds lystfiskerskibe samt EL-MAS, er det altid skibets vægt, som er gældende. Kommer der gang i kystturene, anvendes afdelingens elektroniske vægt. 

 

Ved arrangerede ture med andre fiskeklubber f.eks. FSKBH, kan resultatet tælles med, hvis der har været mindst 5 af vore afdelingsmedlemmer med på turen. Resultatet skal bekræftes, og meddeles formanden eller en stedfortræder hurtigst muligt efter fisketurens afslutning.

 

Hvordan optjenes point:

 

-         Der gives 1 point for største fisk af hver art på hver tur.

 

-         Ved pointlighed gives 1 point til hver ”fanger”.

 

-         Største fisk af sin art i konkurrenceperioden giver 1 ekstra point.

 

Hvilke præmier kan vindes:

 

        Der er 1., 2., og 3. præmier til de Sportsfiskere der ved årets afslutning har flest point.

 

-         Ved pointlighed trækkes der lod (højeste nummer vinder).

 

-         OG herefter er der:

 

-         Specialpræmie til størst fangede ædelfisk (laks eller ørred)(skal være over 4 kilo)

 

-         Specialpræmie til størst fangede torsk (skal være over 10 kilo)

 

-         Specialpræmie til størst fangede fladfisk (skal være over 600 gram)

 

-         Specialpræmie til den der har fanget noget specielt(rokke/tun/osv.)

 

-         Specialpræmie til den der har fanget, eller gjort nogethelt specielt ;)

 

Generelle forhold:

 

Årskonkurrencen kan løbende følges på Sportfiskerafdelingens hjemmeside.

 

Konkurrenceperioden følger kalenderåret, og opgøres altid med resultat pr. 31.12. Der sker offentliggørelse af resultatet inden 15. januar. Herefter vil der være en indsigelsesfrist på 2 uger. Alle vinderne vil få direkte besked om resultatet pr. e-mail inden udgang af februar måned.

 

Præmier overrækkes ved det efterfølgende årsmøde, hvortil det forventes, at de vindende møder op,eller har en rimelig god grund til udeblivelse. Eventuelt manglende fremmøde uden afbud, vil blive betragtet som udeblivelse uden grund, og medføre tab af præmie. Præmien vil herefter tilfalde den næste i rækken, hvilket gælder både inden for pointrækken, samt special præmierne.

 

Ansvarligfor vedligeholdelse og opdatering af skema med pointstatus, er formanden for Sportsfiskerafdelingen, eller én af bestyrelsen udpeget stedfortræder.

 

Enhver tvist vedrørende årskonkurrencen, afgøres af Sportfiskerafdelingens bestyrelse. Bestyrelsen kan i tvivlstilfælde indkalde uvildige personer til afgørelse af tvisten.

 

Vedtaget på årsmødet den 24.5.2016.